โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2
Χ

โรงพยาบาล
เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

เราเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เชี่ยวชาญด้านการดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับโลก (JCI) แห่งแรกของประเทศไทยและ Asean พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการ ดูแลคนที่คุณรักด้วยความอบอุ่นเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บริการตรวจรักษาพยาบาล ดูแล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขี้นในผู้ป่วยผู้สูงอายุ เช่น แผลกดทับ การติดเชื้อในกระแสโลหิต ทางเดินหายใจ การสำลักอาหาร ซึมไม่รู้สึกตัว สารน้ำและเกลือแร่ไม่สมดุล

อ่านรายละเอียด

ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด

เพื่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ การให้บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ของทีมสหวิชาชีพ ด้วยการเให้ความสำคัญของการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถในการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

อ่านรายละเอียด

ศูนย์ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่บ้าน

การดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นการบริการทางการแพทย์ พยาบาลที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดภาระในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารับการรักษา การทำหัตถการที่โรงพยาบาล

อ่านรายละเอียด

สาระน่ารู้

4 กลุ่มอาหารให้คุณตาคุณยาย อารมณ์ดี

อาหารสำหรับผู้สูงอายุในหน้าร้อน ถ้าจะให้กล่าวถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุ หลายๆคนคงคิดหนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมค่ะ...และถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนด้วยยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ วันนี้ลองมาอ่านคำแนะนำของนักโภชนาการ ของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท2 ถึงการเลือกอาหารให้เหมาะสมและได้คุณค่าทางโภชนาการด้วย สำหรับหน้าร้อนนี้ควรเลือกวัตถุดิบที่จะประกอบอาหารให้กับผู้สูงอายุโดยเน้นอาหารที่ย่อยง่าย ออกฤทธิ์เย็น โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มหลักประเภทอาหารเป็น

อ่านต่อ

บทความทั้งหมด